LEIDERSCHAP COACHING

LEIDERSCHAP COACHING

Leiderschap is niet iets dat alleen van toepassing is op mensen die een formele leiderschapspositie vervullen. Leiderschap uit zich in de wijze waarop iemand zich bewust is van zijn waarden, overtuigingen, doelen, talenten en het vermogen om de wereld om zich heen te beïnvloeden.
Er bestaan geen “geboren leiders”. Leiderschap bestaat uit competenties die je kan leren door training, coaching en heel veel toepassen en doen.
Mijn doel is om mensen te ondersteunen om hun leiderschaps competenties te ontwikkelen, hun leven te leiden met meer helderheid, passie en vervulling, het beste uit zich te halen en daarmee een positieve impact te hebben op de wereld om zich heen (familie, organisatie, maatschappij).

WERKWIJZE

Tijdens het eerste gesprek breng ik jouw vraag, individuele kontekst, ambitie en wensen in kaart en verkennen wij samen de doelen van jouw coachingstraject. Al na ons eerste gesprek zet je de gewenste verandering in gang. Ik daag jouw veronderstellingen en overtuigingen uit; laat je nieuwe perspectieven zien, inzichten opdoen en opties onderzoeken.

Oplossingsgerichte Coaching gaat uit van jouw kracht en mogelijkheden. Je weet zelf het beste wat goed voor je is en wat voor jou werkt. Door eigen oplossingen uit te proberen en aan te scherpen, kan je in kleine stapjes, continu lerend, gewenste doelen realiseren. Een traject duurt zo lang het voor jou waardevol is. Meestal zijn 6 tot 10 gesprekken van een uur voldoende, in levenden lijve of online (video gesprek).

Doorlopende ondersteuning en evaluatie: Tijdens het coachingstraject ondersteun ik je per e-mail of whatsapp wanneer je dat nodig hebt. We evalueren het effect van de coaching tussentijds en aan het eind.

Adrienne Madsen, Organisatiepsycholoog en Coach | English