Leiderschap Coaching

Leiderschap Coaching

Als professional of manager kom je op de werkvloer veel uitdagingen tegen op het vlak van persoonlijke effectiviteit, communicatie-, sociale- en interpersoonlijke vaardigheden. Denk aan het inspireren, beïnvloeden en meekrijgen van anderen; omgaan met conflicten, het benutten van je talenten en die van anderen of het vergroten van je persoonlijke kracht. Allemaal zaken die te maken hebben met kennis en vaardigheden die niet specifiek horen bij het vak waar je voor geleerd hebt. Met behulp van leiderschap coaching word je bewuster van het effect van jouw eigen gedrag en het effect van andere – effectievere – communicatie- en beïnvloedingsstijlen. Van bewust onbekwaam werkt je gericht aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden op dit gebied, op een manier die bij jou past. Passend bij jouw waarden, drijfveren, talenten en persoonlijke stijl.
Opbrengst van leiderschap coaching:
  • Heldere visie op jouw leiderschap
  • Anderen inspireren en motiveren
  • Consistent en effectief voorbeeldgedrag als leider
  • Soepel schakelen tussen paradoxale stijlen van leidinggeven
  • Meer energie en persoonlijke kracht
  • Meer werkplezier en rust
  • Beter omgaan met onzekerheid en complexiteit en anderen daarin begeleiden
  • Effectiever omgaan met conflictsituaties

Wil je alvast aan de slag met jouw uitdaging of vraagstuk?
Begin dan met de twee eerste vragen van het GROWTH model, een gestructureerde aanpak die zeer succesvol is bij leiderschap coaching.

Welke doelen wil jij bereiken?

Wat gebeurt er in de huidige situatie? Waar sta jij ten aanzien van jouw doelen?

Het GROWTH model is uitgebreidere versie van het zeer bekende GROW model that J. Whitemore presenteerde in zijn publicatie in 2002 over ”Coaching for performance: growing people, performance and purpose”.

Adrienne Madsen, Organisatiepsycholoog en Coach | English