team coachinG

Team coaching

Als teamleider of manager van meerdere teams loop je soms tegen bepaalde verstoringen aan die de effectiviteit, sfeer, onderlinge samenwerking en prestaties van het team negatief beïnvloeden. Je merkt bijvoorbeeld dat er geroddeld wordt in kleine groepjes. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is in principe heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van je standpunt, maar het helpt allemaal niet om de resultaten te boeken waar het team voor staat.

Volgens Patric Lancioni, in zijn boek De vijf frustraties van teamwork, zijn de vijf belangrijkste oorzaken voor het minder goed functioneren van een team:

 1. Een gebrek aan vertrouwen,
 2. angst voor conflicten,
 3. gebrek aan betrokkenheid,
 4. het vermijden van verantwoordelijkheid,
 5. te weinig aandacht voor de resultaten van het team.

Misschien probeert je conflicten op te lossen door onder andere met teamleden apart te praten. En paar medewerkers krijgen de opdracht om de vergaderingen beter te laten verlopen en om gezellige teamuitjes te organiseren. Allemaal bedoeld om het tij te keren. Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren. Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, is het aan te raden om een onafhankelijke teamcoach in te schakelen.

Naast teamcoaching om conflicten te neutraliseren, kan een teamcoach ook een “gezond” team effectiever en succesvoller maken. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het team te kijken, de fase van ontwikkeling en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen.

Opbrengst van teamcoaching:
 • Wederzijds begrip tussen teamleden
 • Meer veiligheid en respect
 • Verbeterde communicatie en samenwerking
 • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’
 • Heldere afspraken “teamregels” (hoe gaan wij met elkaar om)
 • Effectievere teamvergaderingen / meetings
 • Meer werkplezier
 • Betere teamprestaties
Meer over de vijf frustraties van teamwork
Een eenvoudig model dat teamcoaches toepassen, is het model van Patrick Lencioni die een boek schreef over de “The Five Dysfunctions of a team”. Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd. Kenmerk van een piramide is, dat eerst het onderliggende niveau volledig ingevuld en geborgd moet zijn, voor er aan een volgende fase gewerkt kan worden.

In de praktijk zien we veel managers die in hun aanpak te veel resultaatgericht zijn en zich focussen op de verantwoordelijkheden van de teamleden en het uiteindelijke resultaat. Als de resultaten tegenvallen kan het erg frustrerend zijn voor een manager als hij merkt dat er ondanks zijn inspanningen geen noemenswaardige verbetering te zien is. Sterker nog, bij te veel pressie verergeren de onderliggende problemen. Hoe paradoxaal het misschien mag klinken, goede resultaten komen pas als er eerst voldoende gewerkt is aan de zachte, emotionele menselijke waarden.

Adrienne Madsen, Organisatiepsycholoog en Coach | English